Veranderingen in voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2019 wijzigt het aanslagbiljet voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.
Waardering van verpachte gronden in box 3 2018 beschikbaar
De uitgangspunten en normen 2018 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.
'Landelijke Landbouwnormen 2018' beschikbaar
De 'Landelijke Landbouwnormen 2018' zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2018 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.
3e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' gepubliceerd
U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' downloaden. In deze 3e uitgave zijn de tarieven, bedragen en percentages voor 2019 toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast of aangevuld.
Veranderingen in Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2019 wijzigt het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting’.
Belastingplan 2019 aangenomen
De Eerste Kamer heeft 18 december ingestemd met het Belastingplan 2019. Het Belastingplan bevat ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven.
'Landelijke Landbouwnormen': normen voor eigen verbruik en privégebruik 2018 beschikbaar
Jaarlijks publiceren wij de 'Landelijke Landbouwnormen'. De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar.
2e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' gepubliceerd
U kunt de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' downloaden. In deze 2e uitgave zijn 3 nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast.
3 januari 2019: start Mijn Belastingdienst Zakelijk
In januari gaat ons nieuwe portaal voor ondernemers de lucht in: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zzp'ers en eenmanszaken kunnen daar btw-aangifte doen, hun btw-aangifte corrigeren, een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) doen en hun rekeningnummer opgeven of wijzigen. Maar dat is nog maar het begin. In de loop van 2019 kunnen alle ondernemers in Mijn Belastingdienst Zakelijk aangifte gaan doen voor de btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting.
Einde pilot inloggen met Idensys en iDIN
Vanaf 24 november 2018 kunt u bij de Belastingdienst niet meer inloggen met Idensys en iDIN. Maakt u daarom vanaf dat moment weer gebruik van DigiD of e-Herkenning.
Nieuw besluit toepassing btw-nultarief bij levering en bevoorrading zeeschepen en luchtvaartuigen
Op 20 november is een nieuw besluit verschenen over het toepassen van het btw-nultarief bij de levering en bevoorrading van zeeschepen en luchtvaartuigen. Dit besluit gaat in vanaf 1 januari 2019.
Status uitstelverzoeken 2016 via Service Bericht Uitstel wekelijks in plaats van dagelijks
Het SBU2016 (Service Bericht Uitstel) wordt vanaf nu iedere zondagavond bijgewerkt met de status van de openstaande uitstelverzoeken 2016. Door een technisch probleem is het helaas niet meer mogelijk om dit dagelijks te doen.
Bezwaren box 3-heffing 2017 aangewezen als massaal bezwaar
Bezwaren tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2017 zijn door staatssecretaris Snel van Financiën aangewezen als massaal bezwaar. Wij beoordelen of uw bezwaar mee kan doen met de massaalbezwaarprocedure en daarover krijgt u een brief van ons.
Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning: enkele aandachtspunten op een rij
We merken dat mensen die een echtscheidingsconvenant opstellen zich vaak onvoldoende bewust zijn van de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken. Daarom hebben we onlangs een brochure gemaakt waarin we een aantal aandachtspunten op een rij zetten.
Created by the RSSMix
News Wizard