Brexit uitgesteld
De EU-landen hebben gisteren ingestemd met uitstel van de Brexit tot 22 mei 2019. Het Britse Lagerhuis moet dan wel akkoord gaan met het terugtredingsakkoord dat in november 2018 werd bereikt.
Btw-tarief van 21% voor de levering van tussentreden op een trap
Met tussentreden is traplopen minder inspannend voor mindervaliden. Tussentreden geven echter geen ondersteuning voor hand, arm of oksel. Daarom valt de levering van tussentreden onder het btw-tarief van 21%.
Welke loonbelastingtabellen gebruikt u voor werknemers die inwoner zijn van België, Aruba en Suriname?
Sinds 1 januari 2019 hebben in principe alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting (zie paragraaf 7.3.7 van het 'Handboek Loonheffingen 2019'). Maar door belastingverdragen hebben inwoners van België, Aruba en Suriname hier ook recht op. Hierover hebben we veel vragen gekregen, bijvoorbeeld welke loonbelastingtabel u dan moet gebruiken.
4e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen’: Verduidelijking zelfstandige studietoelage voor kinderen van werknemers
In de 4e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’ staat informatie over het vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers. Dat kunt u onder andere doen door in Nederland wonende kinderen zelfstandig een studietoelage toe te kennen. De informatie hierover heeft vragen opgeroepen. Hoe deze toelage werkt, willen wij in dit bericht graag verduidelijken.
4e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' gepubliceerd
U kunt de 4e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' downloaden. In deze 4e uitgave zijn een aantal onderwerpen aangepast en hebben we 4 nieuwe onderwerpen toegevoegd.
'Handboek Loonheffingen 2019' gepubliceerd
Het 'Handboek Loonheffingen 2019' is beschikbaar.
Veranderingen in voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2019 wijzigt het aanslagbiljet voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.
Waardering van verpachte gronden in box 3 2018 beschikbaar
De uitgangspunten en normen 2018 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn bekend.
'Landelijke Landbouwnormen 2018' beschikbaar
De 'Landelijke Landbouwnormen 2018' zijn beschikbaar. Hierin vindt u de normbedragen voor 2018 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.
Einde pilot inloggen met Idensys en iDIN
Vanaf 24 november 2018 kunt u bij de Belastingdienst niet meer inloggen met Idensys en iDIN. Maakt u daarom vanaf dat moment weer gebruik van DigiD of e-Herkenning.
Bezwaren box 3-heffing 2017 aangewezen als massaal bezwaar
Bezwaren tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2017 zijn door staatssecretaris Snel van Financiën aangewezen als massaal bezwaar. Wij beoordelen of uw bezwaar mee kan doen met de massaalbezwaarprocedure en daarover krijgt u een brief van ons.
Created by the RSSMix
News Wizard