blg-866442 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Evaluatie middelingsregeling
blg-862319 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
22e halfjaarsrapportage Belastingdienst (47 p.)
blg-860488 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
22e halfjaarsrapportage Belastingdienst
kst-35000-2 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief regering; Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
kst-34785-97 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie Evaluatie Werkkostenregeling
kst-34950-IIA-1 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2017; Jaarverslag; Jaarverslag Staten-Generaal 2017
blg-836766 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Evaluatie werking Werkkostenregeling in vergelijking met de oude regeling
kst-34786-6 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
kst-34786-5 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag (herdruk)
kst-34786-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
kst-34775-2 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief regering; Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
kst-34725-IIA-1 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2016 ; Jaarverslag; Jaarverslag Staten-Generaal 2016
blg-807095 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Jaarverslag 2016 van Staatsbosbeheer
blg-793512 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Evaluatie Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen
kst-34552-19 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) ; Brief regering; Antwoorden op vragen van de commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 31 oktober 2016, over het pakket Belastingplan 2017
blg-785906 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Deeldossier deel 3
blg-783285 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Evaluatie Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen
kst-34300-X-90 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de voorziening AOW-gat
kst-664029 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
kst-34036-K : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
h-tk-20152016-22-17 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Pakket Belastingplan 2016
blg-618165 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Quickscans amendementen Belastingplanpakket 2016
kst-34302-11 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
blg-402709 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Naar een duurzaam bedrijfsmodel
ah-tk-20142015-423 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Antwoord op vragen van lid Omtzigt over de naheffing bij 5 miljoen Nederlanders
kst-34002-10 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
kst-34002-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
kst-33615-5 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
kst-33752-16 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Brief regering; Schriftelijke beantwoording op een deel van de vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 oktober 2013 over het pakket Belastingplan 2014
kst-33752-11 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
ah-tk-20122013-2832 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Antwoord vragen van de leden Knops en Omtzigt betreffende de zorg aan militairen die niet onder de Zorgverzekeringswet valt
kst-33402-54 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013); Brief regering; Aanbieding verkenning inzake werkkostenregeling
blg-190011 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Panteia rapport “Evaluatie Werkkostenregeling”
kst-33287-11 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013); Brief regering; Schriftelijke antwoorden over wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 n.a.v. wetgevingsoverleg d.d. 18 juni 2012
kst-33287-7 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
blg-158802 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
bijlage 2 brief EK maart 2012 rapport verkenning loonsomheffing
blg-157678 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bijlage 2 Verkenning loonsomheffing
blg-150199 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Verkenning loonsomheffing
kst-33003-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
blg-130105 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Internetbijlage bij de Miljoenennota
blg-79015 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaststelling van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
blg-60928 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Continuïteit en vernieuwing. Een visie op het belastingstelsel
blg-59848 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
16. Uitvoering belasting- en premieheffing
h-tk-20092010-26-2380 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) (32128); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) (32129); het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) (32130); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting (32132), en het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010) (32133)
kst-20092010-32128-E : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
kst-32189-4 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES); Advies en nader rapport
kst-32130-7 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010); Nota n.a.v. het verslag
kst-32130-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010); Memorie van toelichting
kst-32131-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip); Memorie van toelichting
kst-32128-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Memorie van toelichting
kst-32130-4 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010); Advies en nader rapport
kst-31834-1-b3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Werk eenvoud beter? fiscale definities en consequenties van arbeidsrelaties
kst-31704-22 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)
kst-31704-8 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)
kst-31700-IXB-2 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaststelling begroting Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009
h-tk-20072008-7825-7887 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
De behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) (31459)
kst-31236-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen
kst-31236-2 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen
kst-31459-6 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
kst-31459-5 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
kst-31459-4 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
kst-31459-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
kst-31236-1 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vereenvoudiging premieheffing werknemersverzekeringen
kst-31236-1-b1 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Verkenning Vereenvoudiging Premieheffing
kst-31066-14-b4 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Integrale Probleemanalyse Loonaangifteketen
kst-30577-7 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan 'Paarse krokodil'); Nota n.a.v. het verslag
kst-29515-162-b2 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Overzicht van de belangrijkste maatregelen (Bijlage I bij rapport 'Dit willen we nog even kwijt... Vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven')
kst-30577-5 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan 'Paarse krokodil'); Verslag
kst-30577-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan 'Paarse krokodil'); Memorie van toelichting
kst-30577-3-b2 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Beleving telt: aanpak AL-irritatie in het loondomein
kst-30322-9 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Versterking fiscale rechtshandhaving; Nota naar aanleiding van het nader verslag
kst-29515-135-b2 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Al gerealiseerde maatregelen t/m 1e kwartaal 2006 en nog te realiseren maatregelen
kst-30370-8 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wet wijziging WW-stelsel; Nota n.a.v. het verslag
kst-30375-2 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Breder, lager, eenvoudiger? Een evaluatie van de belastingherziening 2001; Rapport 'Breder, lager, eenvoudiger? Een evaluatie van de belastingherziening 2001'
kst-30306-6 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Belastingplan 2006; Nota n.a.v. het verslag
kst-29515-98-b2 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Domeinrapport financieel-administratieve regelgeving.
kst-30330-4 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen; Advies en nader rapport
kst-30306-4 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Belastingplan 2006; Advies en nader rapport
kst-30306-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Belastingplan 2006; Memorie van toelichting
kst-20042005-29760-D : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling; Memorie van antwoord
kst-26448-172-b1 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Concept gegevensset Loonaangifte 2006
kst-29767-14 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Belastingplan 2005; Nota n.a.v. het verslag
kst-29760-10 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling; Nota naar aanleiding van het Verslag en het Nader Verslag
kst-29767-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Belastingplan 2005; Memorie van toelichting
kst-29800-XV-2 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaststelling begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2005; Memorie van toelichting
kst-29763-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Zorgverzekeringswet; Memorie van toelichting
kst-29760-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling; Memorie van toelichting
kst-29529-7 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wet financiering sociale verzekeringen; Nota n.a.v. het verslag
kst-20032004-28219-C : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten; Memorie van antwoord
kst-29643-2-b3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Resultaten onderzoek naar contra legem in de uitvoering (bijlage 2)
kst-29606-1 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Evaluatie artiesten- en beroepssportersregeling; Brief staatssecretaris met het evaluatierapport over de artiesten- en beroepssportersregeling
kst-29529-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wet financiering sociale verzekeringen; Memorie van toelichting
kst-29531-3 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Memorie van toelichting
kst-29210-22 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Belastingplan 2004; Nota n.a.v. het verslag
kst-28219-10 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten; Tweede nota van wijziging
kst-28371-5 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijz. Wet loonbelasting 1964 in kader van administratieve lastenverlichting en vereenvoud. socialeverzekeringswetten; Nota n.a.v. het verslag
h-ek-20022003-315-334 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Behandeling van de wetsvoorstellen: - Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I) (28607); - Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II) (28608); - Wijziging Belastingplan 2003 Deel I (28712)
kst-28244-9 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Enquête Bouwnijverheid; Rapport over deelproject 2: aard en omvang van onregelmatigheden in de bouwnijverheid
h-ek-20022003-396-403 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
BIJVOEGSEL, Schriftelijke antwoorden van de staatssecretaris van Financiën, op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2003
kst-28607-5 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I); Nota n.a.v. het verslag
Created by the RSSMix
News Wizard